اسکیس ، راندو و شیت بندی معماری و طراحی شهری ؛ گروه معماری قائم جامع ترین بانک اطلاعات معماری در ایران شامل ؛ نقشه ها ، پروژه ها، مقالات ، کتب و فیلم های آموزشی معماری http://www.ghaemarchitect.ir 2020-10-21T08:17:50+01:00 text/html 2019-11-23T15:22:47+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم آغاز فعالیت های جدید گروه معماری قائم http://www.ghaemarchitect.ir/post/27 مژده به دانشجویان و معماران عزیز<div><br></div><div>بزودی گروه معماری قائم فعالیت های جدید و گسترده خود را در&nbsp;قالب فعالیت های متنوع و سرویس دهی شبانه روزی به معماران عزیز بویژه در مقوله ماکت سازی با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت، از سر خواهد گرفت.</div><div><br></div><div><br></div><div>تلگرام و واتس اپ:&nbsp; 09126704475</div><div><br></div><div>اینستاگرام:&nbsp; &nbsp; &nbsp;ghaemarchitect@</div><div><br></div> text/html 2017-08-14T23:07:43+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم کانال تلگرامی بازار کار معماری و ساختمان http://www.ghaemarchitect.ir/post/26 <div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEN9vfNRax4ie_-8PA" target="_blank" title="کانال ما در تلگرام"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://memarighaem.ir/site/baner-telg.jpg" alt="کانال تلگرامی بازار کار معماری و ساختمان"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><div style="text-align: center; direction: ltr;"><font size="1"><b>کانال "بازار کار معماری و ساختمان" (آرکی نظام) شامل</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><font size="1"><b>@archinezam</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1" color="#ff0000"><b>" مفید ترین کانال تلگرامی معماری "</b></font></div><div style="text-align: right; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<font size="1">آموزش و تشریح نکات و مسایل مبهم آزمون های نظام مهندسی معماری (طراحی، نظارت و اجرا)</font></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="text-align: center;">&nbsp;<font size="1">آموزش نکات و راهکارهای ویژه بازار کار که بهیچ وجه در دانشگاه ها آموزش داده نمی شوند</font></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<font size="1">معرفی راه های خلاقانه خود اشتغالی دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری</font></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<font size="1">آموزش رایگان پرسپکیو، اسکیس و راندوی ارشد معماری</font></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<font size="1">ارائه و دانلود رایگان نمونه پروژه های دانشجویی</font></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<font size="1">دانلود رایگان نقشه های فاز 2 اجرایی</font></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<font size="1">دانلود رایگان فیلم های آموزشی معماری</font></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<font size="1">ارائه اخبار روز معماری و اطلاع رسانی برگزاری همایش ها و سمینارها</font></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<font size="1">آموزش نکات حقوقی و تبیین قوانین شهرداری</font></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<font size="1">تحلیل قیمت روز بازار آهن ، بازر سرمایه و بازار مسکن</font></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2015-09-27T22:00:21+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم انجام اسکیس ، راندو و شیت بندی معماری و طراحی شهری http://www.ghaemarchitect.ir/post/22 <strong style="text-align: right; line-height: normal; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font><p style="text-align: center; line-height: 19px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><font size="1"><strong style=""><span style="line-height: 19px;" lang="AR-SA"><font color="#000000" style="">انجام پروژه های اسكیس ، راندو ، طراحی ، پرزانته ، پرسپکتیو و كروكی های معماری و طراحی شهری، ارائه آلترناتیوهای طراحی، دیاگرام ، کانسپت و روند طراحی...</font></span></strong><strong style=""><span style="LINE-HEIGHT: 19px" dir="ltr"><br></span></strong><strong style=""><span style="line-height: 19px;" lang="AR-SA"><font color="#000000" style="">شیت بندی (دستی و كامپوتری)</font>&nbsp;- راندو با مارکر ، آبرنگ ، پاستل ، مدادرنگی و ...</span></strong></font></p><p style="text-align: center; line-height: 19px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font size="2" color="#ff0000"><strong><span style="line-height: 19px; background-color: rgb(255, 255, 0);" lang="AR-SA">کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد</span></strong></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 19px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><strong style="color: rgb(0, 51, 0); line-height: normal;"><font color="#0000ff" size="2">تلفن تماس :&nbsp; 09126704475</font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: center; line-height: 19px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><strong style="line-height: normal; text-align: right;"></strong></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: center; line-height: 19px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span dir="ltr" style="line-height: 19px;"><span dir="ltr" style="line-height: 19px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 19px;"><img border="0" hspace="0" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/site/sheetrando.jpg" complete="true"></span></span></span></strong></p> <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: center; line-height: 19px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" lang="AR-SA">طراحی ( سایت ، نما ، پلان ، مقطع ، حجم ) همراه با مطالعات تفصیلی و تحلیل سایت طراحی<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" lang="AR-SA">از مرحله ایده اولیه و كانسپت تا ارائه نهایی و طراحی پوستر و شیت از طرح</span></strong></font><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" dir="ltr"><br></span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" lang="AR-SA"><font color="#0000ff">و تجزیه تحلیل سایت پلان و محوطه سازی</font></span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" dir="ltr"><br></span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" lang="AR-SA"><font color="#0000ff">ارائه كانسپت ها و ایده های معماری و ارائه اسکیس با دست آزاد</font></span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" dir="ltr">&nbsp;&nbsp;</span></strong></p> <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: center; line-height: 19px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><strong style="line-height: normal; text-align: right;"></strong></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: center; line-height: 19px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 19px;"><img border="0" hspace="0" alt="نمونه شیت بندی طرح معماری 5" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/site/sheetnemoone1.jpg" complete="true"></span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: center; line-height: 19px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" dir="ltr">&nbsp;</span></strong></p><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="LINE-HEIGHT: 19px" dir="ltr"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 19px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font color="#000000"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" lang="AR-SA">قبول كلیه ی سفارشات اسكیس ، راندو ، كروكی ، پرسپكتیو حرفه ای (یك نقطه ای ، دو نقطه ای ، سه نقطه ای و فرا پرسپكتیو) ، شیت بندی و تركیب بندی حرفه ای دستی و كامپیوتری ، راندو با ماژیك (ماركر) ، آبرنگ ، اكولین ، آب مركب ، پاستل و مداد رنگی ، پالت تركیبی و</span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" dir="ltr"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>...</span></strong></font><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" lang="AR-SA"><font color="#000000">پرزانته و شیت بندی شامل طرح تقرب به پروژه ، دیاگرام های طراحی ، كانسپت و ایده طراحی ، پرسپكتیو خارجی دید ناظر و دید پرنده ، پرسپكتیو داخلی ، طراحی پلان ها ، طراحی منظر و سایت پلان ، برش ها ، مقاطع ، نماها و ...</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 19px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" lang="AR-SA"><img border="0" hspace="0" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/Pure22.jpg" complete="true">&nbsp;</span></strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 19px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 19px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 19px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"></p> </span></strong></font></strong><span style="text-align: right; line-height: normal; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font><span style="line-height: 19px;" dir="ltr"><p style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; line-height: 19px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" lang="AR-SA"><font color="#0000ff">طراحی معماری ، معماری داخلی</font></span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" dir="ltr"><br></span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" lang="AR-SA"><font color="#0000ff">ترسیم کلیه نقشه های معماری (سایت پلان، پلان ها، نماها، مقاطع ، دیتیل ها و ...)</font></span></strong></p> <p style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; line-height: 19px; margin-top: 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" lang="AR-SA"><font color="#0000ff">سه بعدی سازی حرفه ای از طرح معماری ، رندرینگ با متریال ، شیت بندی و ارائه پوستر نهایی</font></span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" dir="ltr"><br></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="LINE-HEIGHT: 19px"><font color="#0000ff">ساخت اسلاید پاورپوینت جهت سمینار و&nbsp;ارائه&nbsp;</font></span></strong></p> <p style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: center; line-height: 19px; margin-top: 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 19px" dir="ltr"><img border="0" hspace="0" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/Pure23.jpg" complete="true">&nbsp;</span></strong></p> <p dir="rtl" align="center" style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,0)" color="#003300" size="3">تلفن تماس :&nbsp; 6704475 0912</font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,0)" color="#003300" size="3"><br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-weight: bold;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" size="1">علاوه بر تماس تلفنی براحتی می توانید از طریق شبکه های اجتماعی ارتباط بر قرار کنید، فایل های مورد نظر را ارسال و دریافت کنید و از مراحل پیشرفت پروژه های عملی مطلع شوید.&nbsp;</font></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#ff0000" size="3"><b>6704475 0912</b></font></p><p dir="rtl" align="center"><br></p><p dir="rtl" align="center" style="font-weight: bold;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://memarighaem.ir/site/Ejtema.jpg" alt="گروه معماری قائم در شبکه های اجتماعی"></p><p dir="rtl" align="center" style="font-weight: bold;"><br></p><p dir="rtl" align="center" style="font-weight: bold;"><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="1">نمونه های بروز شده طراحی ، اسکیس و راندو و شیت بندی در پیج اینستاگرام ما</font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-weight: bold;"><font size="2">ghaemarchitect@</font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-weight: bold;"><font size="2">ghaemarchitect#</font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-weight: bold;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://memarighaem.ir/site/insta.jpg" alt="@ghaemarchitect"></p><p dir="rtl" align="center" style="font-weight: bold;"><br></p></span></font></span> text/html 2015-09-25T23:17:53+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم کلاس آموزش اسکیس ، راندو ، پرسپکتیو و کروکی http://www.ghaemarchitect.ir/post/25 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://memarighaem.ir/pics/tadris1.jpg" alt="کلاس آموزش اسکیس و راندو"></div><div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><font color="#ff0000"><b>کلاس آموزش اسکیس ، راندو ، پرسپکتیو ، کروکی و شیت بندی معماری</b></font></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><b>مدرس : مهندس علیجانی (مدرس و مشاور اسکیس ارشد)</b></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">دوره های آموزش ویژه از مبتدی تا پیشرفته :</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">- آزمون اسکیس کارشناسی ارشد</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">- امتحانات پایان ترم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">- دانشجویان اعزامی به خارج از کشور</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">- آمادگی آزمون اسکیس تاییدیه برای دانشجویان فارغ التحصیل از خارج کشور</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;">- و دانشجویان تغییر رشته ای از سایر رشته ها...</span></div><div><font size="2">- پرسپکتیو ، اسکیس و راندوی سریع به روش ساده</font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2">- کروکی حرفه ای از ابنیه تاریخی بصورت رنگی و تک رنگ</font></div><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><b><font color="#000099">تدریس&nbsp;خصوصی&nbsp;و نیمه خصوصی</font></b></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><b>تلفن تماس : 5400690 0935</b></span></div><div><img src="http://memarighaem.ir/pics/workshop.jpg" alt="کلاس آموزش اسکیس و راندو مهندس علیجانی"></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: 20.8px; text-align: start;"><br></span></div><div><a href="http://jamerando.com/post/25" target="_blank" title="توضیحات و تصاویر بیشتر"><b><font size="2" color="#ff0000">توضیحات بیشتر در ادامه مطلب...</font></b></a></div><div><b><br></b></div></div> text/html 2015-09-02T12:20:59+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم آموزش و ورکشاپ رایگان اسکیس و راندو معماری http://www.ghaemarchitect.ir/post/24 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://memarighaem.ir/site/poster.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font face="Droid Arabic Naskh, Tahoma, arial, sans-serif" color="#cc0000"><span style="font-size: 13.6px;"><b>اخــــبار گـــروه</b></span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font face="Droid Arabic Naskh, Tahoma, arial, sans-serif" color="#cc0000"><span style="font-size: 13.6px;"><b><br></b></span></font></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><span style="font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><b><font color="#006600">&nbsp;ورکشاپ </font><font color="#ff0000">رایگان</font><font color="#006600"> آموزش اسکیس و راندو پایه در معماری با متد جدید</font></b><font color="#333333">&nbsp;</font></span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6px; text-align: justify;">با تدریس</b><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6px; text-align: justify;">&nbsp;مهندس حمیدرضا علیجانی </b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6px; text-align: justify;">&nbsp;</span></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><span style="font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><font color="#ff0000"><b>یکشنبه ، 15 شهریور 1394</b></font></span></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><span style="font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.6px;">در مرکز علمی و آموزشی سفیر قرن</b><font color="#ff0000"><b>&nbsp;برگزار گردید</b></font></span></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><br></p></div> text/html 2015-02-14T21:14:07+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم نحوه خرید و سفارش محصولات و خدمات گروه معماری قائم http://www.ghaemarchitect.ir/post/23 <p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-stretch: normal;"><br></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-stretch: normal;"><font color="#ff0000" size="2"><strong>جهت </strong></font><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">مشاوره و انجام&nbsp;</strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">پروژه های معماری ، آموزش اسکیس و راندو &nbsp;و ... تماس بگیرید.</strong></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-stretch: normal;"><font size="2">برای اطلاع بیشتر ، مشاوره رایگان تخصصی معماری&nbsp;یا هرگونه سوالی در مورد محصولات معماری ، باشماره پشتیبانی ، تماس حاصل نمایید.</font></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-stretch: normal;"><strong><font color="#0000ff" size="4">۶۷۰۴۴۷۵ ۰۹۱۲</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-stretch: normal;"><strong><font color="#0000ff" size="2"><br></font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-stretch: normal;"><strong><font size="3" style="background-color: rgb(255, 0, 0);" color="#ffffff">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید</font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-stretch: normal;"><strong><font size="3" style="background-color: rgb(255, 0, 0);" color="#ffffff"><br></font></strong></p><p align="center" style="direction: rtl; font-family: Tahoma; font-stretch: normal;"><b><font size="2">آیدی پیج اینستاگرام: ghaemarchitect@</font></b></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-stretch: normal;"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://memarighaem.ir/site/Ejtema.jpg" alt="گروه معماری قائم در شبکه های اجتماعی"></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-stretch: normal;"><strong><font size="2" style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></font></strong></p> text/html 2015-01-19T21:57:37+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم دانلود سوالات اسکیس کارشناسی ارشد معماری http://www.ghaemarchitect.ir/post/21 <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="سوالات اسکیس ارشد معماری" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/soal.jpg"></p> <p align="center"><font color="#ff0000" size="2"><strong>ویژه نامه ارشد ؛&nbsp;(ضمیمه رایگان نرم افزار فیلم های&nbsp;اسکیس و راندو)</strong></font></p> <p align="center"><font size="2"><font color="#000000">نمونه سوالات اسکیس کارشناسی ارشد معماری - دانشگاه آزاد و سراسری - در قالب مجموعه ای مدون ، برای اولین بار ، بصورت رایگان از سوی <strong>گروه معماری قائم</strong> ، برای دانلود رایگان&nbsp;روی اینترنت قرار گرفت...</font><br><font color="#000000">این ویژه نامه در قالب فایل pdf و با حجم&nbsp;۱.۵ mb در&nbsp;۲۰ صفحه گرد آوری شده و بصورت رایگان با</font> <font color="#ff0000">لینک مستقیم دائمی</font>&nbsp;<font color="#000000">قابل دانلود است.<br></font><font color="#000000">در واقع این مجموعه ، ضمیمه رایگان نرم افزار فیلم های آموزشی اسکیس و راندو است که حاوی نمونه سوالات اسکیس ارشد دانشگاه&nbsp;آزاد و سراسری از سال ۸۶ تا ۹۰&nbsp;، همراه با اسناد ، تصاویر و توضیحات ، در سال های مختلف می باشد. علاوه بر موارد مذکور بخشی با عنوان " مشاوره و راهنمایی " ویژه داوطلبانی که برای اولین بار سر جلسه اسکیس حاضر می شوند ، در این ویژه نامه ، گنجانده شده است.</font></font></p> <p align="center"><font color="#000000" size="2">لازم به ذکر است انتشار این ویژه نامه و یا استفاده از مطالب و تصاویر آن در سایت ها و وبلاگ ها فقط با ذکر نام منبع </font><a href="http://www.jamerando.com/"><font color="#000000" size="2"><strong>www.jamerando.com</strong></font></a><font color="#000000" size="2"> مجاز است.</font></p> <p align="center">&nbsp;<a href="http://memarighaem.ir/file/Soalat-skis(www.jamerando.com).pdf"><img border="0" hspace="0" alt="دانلود رایگان با لینک مستقیم" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/site/dl.jpg"></a></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2015-01-19T20:20:15+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم آموزش اسکیس و راندو دکتر مهدی نژاد http://www.ghaemarchitect.ir/post/18 <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="فیلم های آموزش اسکیس و راندو" align="middle" src="http://memarighaem.ir/pics/Rando.jpg">&nbsp;</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="2"><strong>برای اولین بار در ایران ، فیلم های آموزشی اسکیس سریع بر مبنای پرسپکتیو ، تکنیکهای&nbsp;راندو ، ترکیب احجام و بیان معماری</strong></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">با تدریس <strong>دکتر جمال الدین مهدی نژاد</strong> عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه های سراسری تهران و شهرستان ها ، حاوی بیش از ۲۰ فیلم آموزشی با مهمترین موضوعات اسکیس (بیمارستان ، دانشکده ، هتل ، مجتمع مسکونی ، مجتمع تجاری ، اردوگاه تفریحی و ...) و آموزش تکنیک های راندو از مبتدی تا پیشرفته...</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">(آبرنگ - آب مرکب - ماژیک - ذغال - پاستل - مدادرنگی - کلاژ - اکولین و ماکت سازی)</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">مناسب برای آموزش دانشجویان و اساتید رشته معماری ، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد ( مبحث اسکیس معماری و معماری منظر ) و دانشجویان سایر رشته ها که در گرایش های کنکور ارشد معماری شرکت می کنند .</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><font size="2"></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><strong>عنوان :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;فیلم های آموزشی اسکیس و راندو (بیان معماری)</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)">مدرس :</span><span style="COLOR: rgb(0,0,255)">دکتر جمال الدین مهدی نژاد</span></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><strong>تعداد :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>پکیج اورجینال<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="TEXT-DECORATION: underline">۱</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>DVD&nbsp;(مشتمل بر ۵ CD)</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><strong>محصول :</strong>&nbsp;گروه معماری&nbsp;قائم</font></span></p><p style="text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><font style="" color="#ff0000" size="3"><b style="">قیمت: رایگان</b></font></p> <p style="direction: ltr; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 0px; font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><br></p><p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">سیستم مورد نیاز:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>قابل اجرا در Windows 7 / Vista / XP بدون نیاز به نصب با اجرای سریع در انواع کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ ها</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">نوبت تکثیر :<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>نوبت&nbsp;پنجم (نوبت تکثیر اول و دوم این پکیج در قالب ۵ CD بود)</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><strong>فصول مختلف نرم افزار :</strong></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)">بخش اول (CD ۱)</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آموزش اسکیس سریع و راندو با تکنیک پاستل</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)">بخش دوم (CD ۲)</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آموزش راندو با تکنیک اکولین و کلاژ</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)">بخش سوم (CD ۳)</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آموزش راندو با تکنیک مدادرنگی و پالت ذغال</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)">بخش چهارم (CD ۴)</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آموزش راندو با&nbsp;آبرنگ ، آب مرکب ، مارکر و بیان معماری با ماکت سازی</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)">بخش پنجم (CD ۵)</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آموزش طراحی پرسناژ و چهره</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">در زیر دو نمونه تصویر از فیلم های این مجموعه آورده شده است که دکتر مهدی نژاد را در حال اسکیس زدن ، راندوی اسکیس مربوطه و توضیح مطالب و مفاهیم نشان می دهد .</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><font size="2"></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="نمونه 1" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/DR2.jpg"></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="نمونه آثار" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/DR1.jpg"></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><font size="2"></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center">&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small">جهت مشاهده<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>توضیحات و تصاویر بیشتر<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>از هریک از سر فصل های این مجموعه، آشنایی با سوابق کاری دکتر مهدی نژاد و کلاس های اسکیس&nbsp;بر روی دکمه زیر کلیک نمایید...</span>&nbsp;&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="" src="http://caspiandvd.persiangig.com/image/CD%204-2.jpg"></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><a style="COLOR: rgb(18,131,180); TEXT-DECORATION: none" href="http://jamerando.com/post-45.aspx"><font size="2"><img style="WIDTH: 427px; HEIGHT: 72px" border="0" hspace="0" alt="توضیحات و تصاویر بیشتر" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/site/to1.jpg"></font></a></p> <p align="center"><font size="2"><br class="Apple-interchange-newline"></font>&nbsp;</p> text/html 2015-01-19T20:15:34+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم پکیج اورجینال فیلم های آموزشی پرسپکتیو ، اسکیس و راندو با ماژیک عماد الدین زند http://www.ghaemarchitect.ir/post/17 <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><br class="Apple-interchange-newline"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="پکیج آموزش جامع اسکیس و راندو (خلاقیت در معماری)" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/rando2.jpg"></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center">&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><strong>&nbsp;فیلم های آموزش جامع&nbsp;پرسپکتیو ،&nbsp;اسکیس و راندو (خلاقیت در معماری)</strong></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><strong>&nbsp;از مبتدی تا حرفه ای</strong></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="FONT-SIZE: small"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)"><strong><font size="2">مدرس :<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>مهندس عمادالدین زند</font></strong></span></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><strong>تعداد :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>پکیج اورجینال&nbsp;<span style="TEXT-DECORATION: underline">۶</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>DVD&nbsp;شرکتی</font></span></p> <p style="direction: ltr; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(51, 51, 51); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong style=""><font style="" size="3">قیمت : رایگان</font></strong></span></span></p><br><div><b><font color="#ff0000" size="1"><br></font></b></div><p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">سیستم مورد نیاز:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>قابل اجرا در Windows 7 / Vista / XP بدون نیاز به نصب با اجرای سریع در انواع کامپیوتر خانگی و لپ تاپ</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">نوبت تکثیر :<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>نوبت اول</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><strong><font color="#ff0000" size="2">توضیحات:</font></strong></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font size="2"></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">مجموعه ی حاضر جدید ترین محصول گروه معماری قائم بوده که شامل<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>بیش از ۱۵ ساعت&nbsp;فیلم&nbsp;آموزشی&nbsp;(در قالب ده ها جلسه)&nbsp;پرسپکتیو ، اسکیس و راندو با کیفیت HD&nbsp;و با توضیحات&nbsp;کامل مدرس در ۶ فصل طبقه بندی شده&nbsp;(۶ DVD)&nbsp;می باشد به نحوی که تشریح جزء به جزء عناصر اسکیس و راندو با نگرشی ساده و قابل فهم، آموزش اسکیس را برای کلیه علاقه مندان به ویژه کاربران مبتدی بسیار آسان می نماید.</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">روش تدریس مهندس زند در این مجموعه اسکیس و راندو&nbsp;بر اساس&nbsp;ترکیب بندی کانسپت های حجمی و الهام از طبیعت&nbsp;است.&nbsp;</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">در تصویر&nbsp;زیر&nbsp;چهار نمونه از آثار موجود در این مجموعه آمده است که&nbsp;مهندس عماد الدین زند&nbsp;را در حین راندو با ماژیک نمایش می دهد.</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="نمونه" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/zandnemoone.jpg"></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><br><font size="2"><span style="FONT-SIZE: small"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,255)"><strong>مهمترین سرفصل های این مجموعه عبارتند از:<br></strong></span><br></span></span><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small">بیان مقدمات ، آموزش خط کشیدن و برش زدن</span></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای ویژه اسکیس</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">آموزش اسکیس از نما و راندو با ماژیک</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">آموزش اسکیس سایت پلان و راندو با ماژیک</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">آموزش اسکیس حجمی از پرسپکتیوهای خارجی ساختمان و راندو با ماژیک</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="PostBody" align="center"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2">آموزش اسکیس حجمی با الهام از طبیعت و ...</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">&nbsp;<img border="0" hspace="0" alt="نمونه اسکیس از پرسکتیو خارجی" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/site/r2.jpg"></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">مجموعه خلاقیت در معماری به آموزش پرسپکتیو و اسکیس و راندو با ماژیک&nbsp;از سطوح مبتدی تا حرفه ای می پردازد و به ویژه&nbsp;کاربرانی توصیه می گردد که قصد دارند اسکیس و راندو را از ابتدا و از صفر آغاز کنند.</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">با&nbsp;دو&nbsp;مجموعه فیلم های&nbsp; آموزشی پرسپکتیو ، اسکیس و راندو استاد زند و دکتر مهدی نژاد&nbsp;که&nbsp;از سوی&nbsp;گروه معماری قائم ارائه شده است&nbsp;نیاز شما به کلاس های پرهزینه&nbsp;اسکیس در هر سه&nbsp;سطح مبتدی ، متوسط و پیشرفته، تا حد بسیار زیادی&nbsp;مرتفع خواهد شد.</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">مجموعه فیلم های&nbsp;استاد زند (خلاقیت در معماری) با توضیحاتی جامع&nbsp;شما را با نحوه آغاز پروژه اسکیس و دید خلاقانه به طراحی معماری و راندو با ماژیک&nbsp;آشنا می کند (سطوح مبتدی و متوسط)&nbsp;و در مجموعه دکتر مهدی نژاد اسکیس های موضوعی با ترسیم سریع (سطح پیشرفته) مورد تاکید قرار دارند.</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2">جهت مشاهده تصاویر بیشتر، آشنایی با سوابق کاری مهندس عمادالدین زند&nbsp;و توضیحات تکمیلی این مجموعه بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="نمونه ای از برخی آثار مجموعه خلاقیت در معماری" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/zandasar.jpg"></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" class="PostBody" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="2"></font>&nbsp;</p> text/html 2015-01-19T20:11:26+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم بانک جامع نقشه های اتوکدی معماری http://www.ghaemarchitect.ir/post/15 <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">&nbsp;<img border="0" hspace="0" alt="بانک نقشه های اتوکدی" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/bank2.jpg"></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="2"></font>&nbsp;</p> <p style="text-transform: none; text-indent: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(51, 51, 51); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small;"><font size="2"><b>برای اولین بار در ایران</b></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">محصول جدید گروه معماری قائم، عرضه شد</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><strong><span style="COLOR: rgb(0,0,255); FONT-SIZE: small"><font size="2">عنوان: بانک جامع هزاران نقشه های اتوکدی معماری</font></span></strong></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small">&nbsp;</span><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small">این پکیج در قالب<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>۴ DVD اورجینال</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>شرکتی&nbsp;شامل بیش از&nbsp;۱۰۰۰۰ عنوان نقشه اتوکدی&nbsp;&nbsp;از تمام موضوعات معماری&nbsp;می باشد.</span></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">عمده&nbsp;نقشه ها شامل<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>سایت پلان ، برش ها&nbsp;، دیتیل ها&nbsp;، پلان های&nbsp;طبقات و نماهای مختلف</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>می باشند.</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small"><strong><font size="2">قیمت پکیج کامل هر ۴ DVD&nbsp;با تخفیف ویژه : فقط&nbsp;95000 تومان</font></strong></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 51);">جهت خرید این محصول تماس بگیرید : 09126704475</strong></p><font size="2"> <hr style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </font> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small">&nbsp;&nbsp;</span><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small">&nbsp;</span></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="نمونه نقشه مسکونی" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/cad-maskuni.jpg"></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font size="2"></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><strong><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)">DVD اول&nbsp;:</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>مجموعه نقشه های مسکونی (بیش از ۲۵۰۰ نقشه)</font></strong></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">مجتمع های مسکونی</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">شهرک های مسکونی</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">انواع آپارتمان با متراژها و واحدهای مختلف</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">برج های بلند مرتبه</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">ساختمان های ویلایی دوبلکس و تریبلکس</font></span></div></li></ul> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">و ...</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small"><strong><font size="2">قیمت: فقط 25000 تومان</font></strong></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font size="2"></font><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 51);">جهت خرید این محصول تماس بگیرید : 09126704475</strong>&nbsp;</p><font size="2"> <hr style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </font> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="نمونه آموزشی" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/cad-bimarestani.jpg"></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="2"></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><strong><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)">DVD دوم&nbsp;:</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>مجموعه نقشه های درمانی و آموزشی (بیش از ۲۰۰۰ نقشه)</font></strong></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">بیمارستان</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">کلینیک</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">درمانگاه</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">آزمایشگاه</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">اورژانس</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">خانه سالمندان</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">تیمارستان</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">دانشگاه</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">مدرسه</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">کتابخانه</font></span></div></li></ul> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">و ...</font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small"><strong><font size="2">قیمت: فقط 25000 تومان</font></strong></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font size="2"></font><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 51);">جهت خرید این محصول تماس بگیرید : 09126704475</strong>&nbsp;</p><font size="2"> <hr style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </font> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="نمونه" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/cad-city.jpg"></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"></font></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><strong><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)">DVD سوم&nbsp;:</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>مجموعه نقشه های فرهنگی و گردشگری (بیش از ۱۵۰۰ نقشه)</font></strong></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">انواع هتل</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">تالار شهر</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">رستوران</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">سالن همایش و کنفرانس</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">سالن سینما، کنسرت و تئاتر</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">انواع ترمینال (اتوبوس،&nbsp;راه آهن)</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">مجموعه های ورزشی</font></span></div></li></ul> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><strong><span style="COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">قیمت: فقط 25000 تومان</font></span></strong></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font size="2"></font><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 51);">جهت خرید این محصول تماس بگیرید : 09126704475</strong>&nbsp;</p><font size="2"> <hr style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </font> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="2"></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="نمونه فرودگاه" align="baseline" src="http://memarighaem.ir/pics/cad-airporti.jpg"></font></span></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2"></font></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><strong><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,255)">DVD چهارم&nbsp;:</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>مجموعه نقشه های اداری&nbsp;، تجاری و لند اسکیپ&nbsp;(بیش از ۱۷۰۰ نقشه)</font></strong></span></p> <ul style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">انواع فرودگاه</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">انواع موزه</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">ساختمان های اداری</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">ساختمان شهرداری</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">انواع پارک و لند اسکیپ (پارک تفریحی، پارک کودک، پارک علم و فن آوری، میادین شهری و ...)</font></span></div></li> <li> <div align="center"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">مراکز خرید</font></span></div></li> <li> <div align="center"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: small">ایستگاه پلیس و آتش&nbsp;نشانی</span>&nbsp;</font></div></li></ul> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><strong><span style="COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small"><font size="2">قیمت: فقط 25000 تومان</font></span></strong></p><p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 51);">جهت خرید این محصول تماس بگیرید : 09126704475</strong></p> text/html 2015-01-19T20:09:31+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم آموزش 3ds Max ویژه معماران به همراه 2000 آبجکت و مدل آماده معماری http://www.ghaemarchitect.ir/post/14 <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font color="#000000" size="2">&nbsp;&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font color="#000000" size="2"></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><img style="WIDTH: 246px; HEIGHT: 301px" border="0" hspace="0" alt="آموزش جامع 3ds Max 2011 ویژه معماران به همراه 2000 آبجکت و مدل آماده معماری" align="middle" src="http://imageupload.co.uk/files/jjgs7pl49omjjrvb9y3b.jpg"></font></p><font style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" color="#000000" size="2"></font> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><br></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2"><strong>آموزش جامع&nbsp;3ds Max ویژه معماران ( مجموعه&nbsp;<u>۳۳۰</u><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>فیلم آموزشی ) به همراه&nbsp;<u>۲۰۰۰</u><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آبجکت و مدل آماده معماری&nbsp;، ۳۰ نمونه ویلای سه بعدی با پلان&nbsp;و ۵ نمونه فایل آماده طراحی دکوراسیون داخلی با فرمت 3ds Max</strong></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>تعداد :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>پکیج&nbsp;۲ DVD اورجینال</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>محصول :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آرشیتکت آرشیو قائم</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><font color="#ff0000"><strong>قیمت :&nbsp;۱۴۵۰۰ تومان</strong></font></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 51);">جهت خرید این محصول تماس بگیرید : 09126704475</strong></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>توجه :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>کلیه فیلم های آموزشی به زبان انگلیسی بوده و در محیط کاملا ساده و&nbsp;کاربردی ، آموزش داده می شوند.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2"><strong>توضیحات :</strong></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">3D Studio Max &nbsp;قوی ترین ، حرفه ای ترین&nbsp;و محبوب ترین نرم افزار سه بعدی سازی است که با وجود امکاناتی همچون نورپردازی ، سایه و انعکاس پیشرفته ،کاربرد وسیعی در رشته معماری دارد. لذا آموزش کار با این نرم افزار در در عصر تکنولوژی برای کلیه معماران ضروری می نماید.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font color="#000000" size="2"><font color="#0000ff"><strong>محتویات پکیج :</strong></font></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font color="#000000" size="2"></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">این پکیج در&nbsp;۵ بخش متنوع ،&nbsp;تدوین یافته است.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>بخش اول&nbsp;:</strong>&nbsp;۱۵۰ فیلم آموزش مباحث عمومی &nbsp;3ds Max 2011 به زبان انگلیسی و در سطوح مبتدی ، متوسط و پیشرفته می باشد و مباحثی همچون معرفی ابزارها ، مدل سازی ساده و پیشرفته ، لافتینگ ، کار با متریال ها ، انواع نور پردازی ، کار با دوربین ها ، ایجاد افکت های ویژه ، انیمیشن سازی و ... در&nbsp;۱۸ فصل به همراه فایل های تمرینات ارایه گردیده است.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>بخش دوم :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>در حدود&nbsp;۸۰ فیلم آموزشی تخصصی معماری به زبان انگلیسی می باشد ، مدرس در این بخش نحوه ایجاد یک طراحی معماری کامل با تمام جزئیات از جمله ؛ پذیرایی ، آشپزخانه ، اتاق خواب و ... را آموزش می دهد.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>بخش سوم :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>کتاب الکترونیک راهنمای جامع VRAY بصورت کاملا مصور و رنگی و بالغ بر&nbsp;۱۰۰۰ صفحه ، به زبان انگلیسی می باشد.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>بخش چهارم :</strong>&nbsp;۳۰ نمونه ویلای سه بعدی با جزئیات کامل همراه با پلان و مجموعه بیش از&nbsp;۲۰۰۰ آبجکت و مدل آماده ی 3ds Max و Vray ، اگر با نرم افزار های سه بعدی مانند&nbsp; &nbsp;3ds Max یا Maya کار کرده باشید مطمئنا به اهمیت بالای فایل های آماده یا از پیش ساخته شده ی این نرم افزارها واقف هستید و می دانید که این گونه اشیا و عناصر آماده چقدر شما را در انجام پروژه ها کمک می کنند.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><img border="0" hspace="0" alt="نمونه ویلاها همراه با پلان" align="baseline" src="http://imageupload.co.uk/files/p7erv76x47in5nj1wbe8.jpg"></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">این مجموعه ارزشمند بصورت طبقه بندی شده با فرمت های کاربردی ارایه گردیده و شامل موارد زیر می باشد:</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">انواع مبلمان اداری و خانگی</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">انواع تخت های یک نفره و دو نفره</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">انواع کمد و بوفه</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">انواع میز ناهار خوری</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">انواع صندلی راحتی و اداری</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">انواع لوستر و تجهیزات نورپردازی</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">انواع سرویس حمام ، وان ، دستشویی</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">لوازم و تجهیزات آشپزخانه</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">و صدها مدل آماده دیگر ...</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><img border="0" hspace="0" alt="نمونه آبجکت های آماده" align="baseline" src="http://imageupload.co.uk/files/llw10g3yghfbdjf2ek89.jpg"></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>بخش پنجم :</strong>&nbsp;۵ فایل آماده از دکوراسیون داخلی که با &nbsp;3ds Max طراحی و مدل سازی شده اند.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">این مجموعه زیبا برای طراحان معماری و دکوراسیون داخلی بسیار مهم خواهد بود ، زیرا که در طراحی دکوراسیون عوامل و ریزه کاری های بسیاری دخیل می باشد .</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">از مهمترین عوامل می توان به نور پردازی ، تکسچرینگ ، انتخاب مناسب مکان اجزا که می تواند در زیبایی یک طراحی دکور مهم باشد ، اشاره کرد.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">این مجموعه که حاوی&nbsp;۵ نمونه از طراحی های دکوراسیون داخلی می باشد ، همرا با تمامی فایل های سورس بوده و شما می توانید کاملا آن را شخصی سازی کنید .</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">امکانات نرم افزار Autodesk 3ds Max 2011 :</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">- انجام رندر تکرار شونده با قدرت و کیفیت بالا</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">- دارا بودن Material و نقشه های جدید</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">- ابزار جدید mapping برای خلق اشکال هندسی پیچیده</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">- امکانات نورپردازی جدید و قدرتمند</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">- ایجاد و کار با سایه ها به صورت پیشرفته</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">- مدل سازی و ساخت جلوه های انیمیشنی پیشرفته</font></p> text/html 2015-01-19T20:07:27+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم آموزش فتوشاپ ویژه معماران به همراه هزاران براش آماده http://www.ghaemarchitect.ir/post/13 <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><br class="Apple-interchange-newline"><img style="WIDTH: 246px; HEIGHT: 301px" border="0" hspace="0" alt="آموزش جامع فتوشاپ ویژه معماران به همراه هزاران براش آماده" align="middle" src="http://imageupload.co.uk/files/3f3aut213srti9hjb5oh.jpg"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2"><strong>&nbsp;آموزش جامع فتوشاپ ویژه معماران (مجموعه<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><u>۲۰۰</u><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>فیلم آموزشی) به همراه ۱۰ نمونه شیت آماده لایه بندی شده معماری و هزاران براش آماده</strong></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>تعداد :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>پکیج<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><u>۲</u><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>DVD اورجینال</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>محصول :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آرشیتکت آرشیو قائم</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><font color="#ff0000"><strong>قیمت :&nbsp;۱۴۵۰۰ تومان</strong></font></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 51);">جهت خرید این محصول تماس بگیرید : 09126704475</strong></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>توجه :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>کلیه فیلم های آموزشی به<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>زبان انگلیسی</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>بوده و در محیط کاملا کاربردی و ساده&nbsp;، آموزش داده می شوند.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2"><strong>توضیحات :</strong></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">فتوشاپ ، معروفترین و پرکاربردترین نرم افزار خلق تصاویر گرافیکی است که در معماری کاربرد وسیعی جهت شیت بندی ، پرزانته ی طرح ها و راندوی نقشه های اتوکدی دارد.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2"><strong>محتویات پکیج :</strong></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">این محصول در ۵ بخش زیر تدوین گردیده است.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>بخش اول :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آموزش مباحث عمومی فتوشاپ در قالب&nbsp;۲۵ فیلم آموزشی به زبان انگلیسی و با موضوعات آشنایی با ابزارها ، محیط کار ، لایه ها ، براش ها ، تنظیمات و ... می باشد.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>بخش دوم :</strong>&nbsp;۶۵ فیلم آموزشی با عنوان مدل سازی سه بعدی در Photoshop CS 5 را به زبان انگلیسی شامل می شود و مباحثی همچون ایجاد مدل های سه بعدی ، قاب های سه بعدی ، Import فایل های سه بعدی ، تنظیم حجم و عمق مدل ها و ... آموزش داده می شود.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>بخش سوم :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>مربوط به آموزش تخصصی کاربرد فتوشاپ در معماری در قالب حدود&nbsp;۱۰۰ فیلم آموزشی به زبان انگلیسی می باشد. مدرس از قسمت 1 تا 35 به شما اثبات خواهد کرد که فتوشاپ تا چه حدی برای هر معمار ، طراح ، مهندس و پیمانکار لازم و ضروری است. برای این منظور از نحوه ترسیم عکس در معیارهای اندازه گیری شده ، تکنیک های روتوش و بسیاری از ابزارهای قدرتمند فتوشاپ استفاده می کند . از قسمت 36 تا 76 در مورد پلان و ارتفاع توضیح می دهد که چگونه نقشه رنگ امیزی شده ای داشته باشید (راندوی پلان).به همین منظور نیز از کشیدن خطوط در اتوکد شروع می کند و نقشه مورد نظر را از اتوکد وارد محیط فتوشاپ می کند . همچنین نشان خواهدداد که چطور از محیط اطرافتان (مردم،درخت،اثباب و اثاثیه) عکس های دیجیتالی تهیه کنید. چطور سایه بزنید و عمق تصویر را نشان دهید. در انتها نیز نحوه وارد کردن مدل های سه بعدی از 3ds Max به فوتوشاپ و ایجاد پس زمینه ، آسمان ، انعکاس در شیشه ها و شیت بندی ساده آموزش داده می شود.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>بخش چهارم :</strong>&nbsp;<font color="#0000ff">۱۰ نمونه شیت بندی آماده معماری با فرمت فتوشاپ</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>می باشد. این مجموعه از شیت های ساده تا کاملا حرفه ای ، بصورت لایه لایه با قابلیت ایجاد تغییر تشکیل شده و می تواند کمک شایانی به دانشجویان در ایده پردازی نماید.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font color="#000000" size="2"></font><font color="#000000" size="2">&nbsp;<img style="WIDTH: 383px; HEIGHT: 268px" border="0" hspace="0" alt="نمونه شیت 1" align="middle" src="http://imageupload.co.uk/files/moo0yfb1x0z664c1s07i.jpg"></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><img style="WIDTH: 378px; HEIGHT: 262px" border="0" hspace="0" alt="نمونه ای از شیت های آماده" align="middle" src="http://imageupload.co.uk/files/e4wt4hdcwnx7gcdx6b07.jpg" width="378" height="262"></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000"><font size="2"><strong>&nbsp;بخش پنجم :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>مجموعه هزاران براش آماده فتوشاپ و آموزش نحوه استفاده از آن ها به زبان فارسی می باشد. براش ها نوعی تصاویر پس زمینه اند که در پوسترهای گرافیکی و شیت بندی معماری کاربرد وسیعی دارند. این مجموعه بصورت طبقه بندی شده در موضوعات زیر ارایه گشته است:</font></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">بافت انواع مصالح (بتن ، سیمان ، فلز و ...)</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">بافت ساختمان های شهری</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">بافت ساختمان های صنعتی</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">آسمان خراش ها</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">آسمان و ابرها</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">دود ، آتش ، آب</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">و ...</font></p> text/html 2015-01-19T20:05:47+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم آموزش اتوکد 2011 ویژه معماران به همراه صدها بلاک آماده و بیش از 150 فونت فارسی اتوکد http://www.ghaemarchitect.ir/post/12 <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font size="2"></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font size="2"></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font size="2"><img style="WIDTH: 233px; HEIGHT: 285px" border="0" hspace="0" alt="آموزش جامع اتوکد 2011 ویژه معماران به همراه صدها بلاک آماده و بیش از 150 فونت فارسی اتوکد" align="middle" src="http://imageupload.co.uk/files/0q98vgmp6s6dt8tsmh3q.jpg">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><br></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2"><strong>آموزش جامع اتوکد&nbsp;۲۰۱۱ ویژه معماران&nbsp;( مجموعه&nbsp;۴۵۰ فیلم آموزشی)&nbsp;به همراه صدها بلاک آماده و بیش از&nbsp;۱۵۰ فونت فارسی اتوکد</strong></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>تعداد :</strong>&nbsp;<u>۱</u><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>DVD اورجینال به همراه قاب کریستال</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>محصول :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آرشیتکت آرشیو قائم</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#ff0000" size="2"><strong>قیمت :&nbsp;۸۹۰۰ تومان</strong></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 51);">جهت خرید این محصول تماس بگیرید : 09126704475</strong></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>توجه :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>کلیه فیلم های آموزشی به<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>زبان انگلیسی</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>بوده و در محیط کاملا&nbsp; ساده و کاربردی ، آموزش داده می شوند.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2"><strong>محتویات پکیج:</strong></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">این محصول در سه بخش تدوین یافته که عبارتند از:</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font size="2"><font color="#000000"><strong>بخش اول&nbsp;:</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>بیش از<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><u>۴۵۰</u><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>فیلم آموزشی Autocad 2011 به زبان انگلیسی&nbsp;همراه با فایل تمرینات . (لیست مهمترین سرفصل های آموزشی در<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font><a style="COLOR: rgb(18,131,180); TEXT-DECORATION: none" href="http://jamerando.blogfa.com/post-42.aspx"><font color="#000000">ادامه مطلب</font></a><font color="#000000"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آمده است.)</font></font></p><font style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" size="3"> <p dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>بخش دوم :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>صد ها بلاک آماده اتوکد با موضوعات زیر ؛</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">پرسناژهای مختلف در حالت های گوناگون</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">انواع اتومبیل در نما و پلان</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">انواع درخت در نما و پلان</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">انواع مبلمان اداری و خانگی</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">مدل های مختلف درب و پنجره</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2">و ...</font></p></font> text/html 2015-01-19T20:02:07+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم آموزش جامع آرشیکد 13 به همراه نرم افزار آرشیکد 13 http://www.ghaemarchitect.ir/post/10 <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font color="#000000" size="2"></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font color="#000000" size="2"></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><font color="#000000" size="2"><img border="0" hspace="0" alt="آموزش جامع آرشیکد 13 به همراه نرم افزار آرشیکد 13" src="http://imageupload.co.uk/files/096r5rae2ej3qcjbxzv5.jpg"></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><strong style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">آموزش جامع آرشیکد&nbsp;۱۳ (مجموعه ۳۰ فیلم آموزشی) به همراه نرم افزار آرشیکد ۱۳</strong></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>تعداد :</strong>&nbsp;<u>۱</u><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>DVD اورجینال به همراه قاب کریستال</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>محصول :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آرشیتکت آرشیو قائم</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#ff0000" size="2"><strong>قیمت :&nbsp;۸۹۰۰ تومان</strong></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 51);">جهت خرید این محصول تماس بگیرید : 09126704475</strong></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>توجه :</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>کلیه فیلم های آموزشی به<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>زبان انگلیسی</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>بوده و در محیط کاملا ساده و&nbsp;کاربردی ، آموزش داده می شوند.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2"><strong>توضیحات :</strong></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">نرم افزار 13.0&nbsp;Graphisoft ArchiCAD&nbsp;، نرم افزاری بسیار قدرتمند با قابلیت های جدید جهت طراحی و پیاده سازی محیط های سه بعدی و فراهم کننده مدل های حرفه ای مجازی جهت مهندسین عمران و معماری است. کاربر با کمک نرم افزار ArchiCAD طرح های خود را&nbsp;به سرعت&nbsp;آنالیز می کند ، این کار با استفاده از تخمین خصوصیات فضای طراحی در محیطی سه بعدی صورت می گیرد و سریعاً گزارشی دقیق از کل پروژه به صورت مستند برای&nbsp;وی تولید می شود. محیط کاری این نرم افزار به گونه ایست که کاربران احساس طراحی در دنیای واقعی را دارند و این احساس ناشی از ابزار و پلت ها و مدل های سه بعدی مانند پله ها، مبلمان و اثاثیه و ... است. از دیگر خصوصیات این نرم افزار فرامین ترسیمی پیشرفته آن می باشد.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#0000ff" size="2"><strong>محتویات پکیج :</strong></font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">این پکیج در دو بخش زیر تدوین یافته است؛</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>بخش اول ؛</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>نرم افزار آرشیکد 13 و آموزش نصب آن می باشد.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>بخش دوم ؛</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>بیش از 30 جلسه فیلم آموزشی آرشیکد 13 ، به زبان انگلیسی همراه با فایل تمرینات ، را شامل می شود.</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2">در این مجموعه کاربر با تمام پروسه ها ، روندها ، ابزارها و امکانات به خوبی و به صورت گام به گام و کاربردی آشنا می شود .</font></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"></p> <p style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir="rtl" align="center"><font color="#000000" size="2"></font></p> <p align="center"><a style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(18,131,180); WORD-SPACING: 0px; TEXT-DECORATION: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://jamerando.blogfa.com/post-41.aspx"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,0)" color="#000000" size="2">توضیحات بیشتر</font></a><font style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,0); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" color="#000000" size="2"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>و سرفصل های آموزشی&nbsp;در<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font><a style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(18,131,180); WORD-SPACING: 0px; TEXT-DECORATION: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://jamerando.blogfa.com/post-41.aspx"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,0)" color="#000000" size="2">ادامه مطلب</font></a><font style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,0); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" color="#000000" size="2"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>...</font></p> text/html 2015-01-19T19:52:12+01:00 www.ghaemarchitect.ir معماری قائم فیلم های معماری مدرن و کلاسیک http://www.ghaemarchitect.ir/post/9 <P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=center><FONT color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=center><FONT color=#000000 size=2></FONT></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=center><FONT color=#000000 size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="مجموعه فیلم های معماری مدرن و کلاسیک جهان" src="http://imageupload.co.uk/files/s1bcsjejcbwsitd5yysj.jpg"></FONT></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><A style="COLOR: rgb(18,131,180); TEXT-DECORATION: none" href="http://jamerando.ir/Validate.php?PId=99006"><FONT color=#000000 size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="خرید پستی" align=baseline src="http://memarighaem.ir/pics/Posti.gif"></FONT></A></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></FONT><A style="COLOR: rgb(18,131,180); TEXT-DECORATION: none" href="http://jamerando.ir/Validate.php?PId=108783"><FONT color=#000000 size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="خرید نقدی" src="http://memarighaem.ir/pics/Naghdi1.gif"></FONT></A></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT color=#0000ff size=2><STRONG>مجموعه فیلم های معماری مدرن و کلاسیک جهان (مجموعه ۲۰ فیلم مستند)</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2><STRONG>تعداد :</STRONG><SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN>پکیج&nbsp;۲ DVD&nbsp; اورجینال فیلم</FONT></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2><STRONG>محصول :</STRONG><SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN>آرشیتکت آرشیو قائم</FONT></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>قیمت خرید پستی&nbsp;: ۱۴۰۰۰&nbsp;تومان</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2><STRONG><FONT color=#ff0000>قیمت خرید&nbsp;نقدی&nbsp; &nbsp;:&nbsp;۱۲۰۰۰ تومان</FONT></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2><STRONG>توجه :</STRONG>&nbsp;فیلم های&nbsp;مستند به زبان اصلی<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><STRONG>(انگلیسی)</STRONG><SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN>می باشند.</FONT></P> <P style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><FONT color=#ff0000 size=3><FONT color=#0000ff size=2><STRONG>توضیحات :</STRONG></FONT></FONT></P><FONT style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" color=#ff0000 size=3> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2>در این پکیج ۲۰ عنوان از فیلم های مستند معماری از معماران برجسته (همچون لوکوربوزیه ، فرانک لوید رایت ، زاها حدید ، سانتیاگو کالاتراوا ، فرانک گهری ، دنیل لیبسکیند و ...) و ساختمان های مهم ، با کیفیت بالا در دو بخش ساختمان های معاصر و کلاسیک ، به مدت بیش از ۱۰ ساعت ، گرد آوری شده که عبارتند از :</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2><STRONG>بخش اول ؛ مجموعه فیلم های معماری معاصر</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>1- مرکز علمی فنو ، زاحا حدید</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>2- کارخانه واکس جانسون ، فرانک لوید رایت</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>3- موزه یهود ، دنیل لیبسکیند</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>4- موزه گوگنهایم بیلبائو ، فرانک گهری</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>5- مجتمع مسکونی نماسوس 1 ، ژان نوول</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>6- ویلای معمار ، ژان پروو</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>7- چشمه آب گرم ، پیتر زومتر</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>8- مدرسه باوهاوس ، والتر گروپیوس</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>9- ایستگاه قطار ساتلاس ، سانتیاگو کالاتراوا</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>10- هتل و برج العرب ، تام رایت</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>11- ساختمان مدیاتک ، تویو ایتو</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>12- صومعه لاتورت ، لوکوربوزیه</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>13- کنگره کاخ رم ، آدالدرتو لیبرا</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>14- استادیوم یویوگی توکیو ، کنزو تانگه</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#0000ff size=2></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=2><STRONG>بخش دوم : مجموعه فیلم های معماری کلاسیک</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>1- عجایب هفت گانه معماری جهان (اهرام مصر ، باغ های معلق بابل ، مجسمه زئوس ، معبد آرتمیس و ...)</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>2- کلیسای سنت فوی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>3- موزه لوور و گالری های مختلف آن</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>4- ویلای باربارو اثر آندره پالادیو</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>5- اپرای گارنیه اثر چارلز گارنیه</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#006600 size=2>6- شاهکارهای معماری جهان (معبد ویشنو ، دیوار چین ، معبد رامسس ، برج ایفل ، معبد پارتنون ، تاج محل ، تخت جمشید ، کلیسای سنت پیتر و ...)</FONT></P></FONT>